Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich został utworzony w 1993 roku i zajmuje obszar około pięćdziesięciu hektarów i zajmuje wschodnia część Kotliny Raciborskiej jak również położony jest w obrębie zlewni rzek Ruda, Sumina oraz Bierawka. Obfitość wód powierzchniowych nie tylko wpłynęła na warunki siedliskowe ale również miała wpływ na gospodarkę Cystersów. Dla takich miast jak Gliwice, Racibórz, czy Żory i Rybnik położenie tych obszarów chronionych ma bardzo duże znaczenie rekreacyjno – turystyczne. Najważniejszą miejscowością w Parku Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich jest miejscowość Rudy, w której znajduje się pocysterski zespół klasztorno – pałacowy. Ekosystemy leśne przetrwały na tym terenie ze względu na nieurodzajność gleb jak również liczne zabagnienia i niekorzystne ukształtowanie terenu jaką są jary i stoki. Na terenie Parku jest czterdzieści dziewięć gatunków roślin objętych ochroną oraz czternaście gatunków płazów, sześć gatunków gadów. Najbardziej licznie podlegają w Parku ochronie ptaki, albowiem objętych ochroną jest dwieście trzydzieści sześć gatunków ptaków oraz pięćdziesiąt gatunków ssaków. Najbogatszym terenem pod względem przyrodniczym w obrębie PK CKKRW jest ‘Łężczok’. Jest to kompleks leśno – stawowy, który znajduje się w okolicach Raciborza.