Nowy Sącz – jedno z najstarszych miast Małopolski

Nowy Sącz – jedno z najstarszych miast Małopolski

Nowy Sącz leży u podnóża Beskidów w pobliżu Jeziora Rożnowskiego, co jest dużą atrakcją turystyczna tego miasta, jest jednym z najstarszych miast Małopolski, albowiem datę lokowania podaje się na 1292 rok. Sercem miasta jest Ratusz – siedziba władz miasta. Obecny budynek Ratusza powstał po pożarze, pod koniec dziewiętnastego wieku, w latach 1895 – 97. Jest to budynek eklektyczny, wnętrza w stylu neorenesansowym i neobarokowym. Stoi po środku rynku, który ma powierzchnię 19200 metrów kwadratowych. Następnym zabytkiem jest bazylika kolegiacka pw. św. Małgorzaty, posiada tytuł bazyliki mniejszej. Kościół zbudowano na przełomie trzynastego i czternastego wieku, w chwili obecnej ma elementy gotyckie oraz barokowe, na przykład fasada jest barokowa. Najstarszym malowidłem w tym kościele jest gotycka polichromia z 1360 roku. Malowidło to przedstawia ukrzyżowanie i męczeństwo Chrystusa. Obraz Przemienienia Pańskiego jest obrazem z piętnastego wieku znajdującym się w ołtarzu głównym. Na wyposażeniu jest również czternastowieczna figura Madonny z Dzieciątkiem oraz trzy piętnastowieczne portale gotyckie oraz chrzcielnica z 1557 roku. Ołtarze głowiny i boczne pochodzą z siedemnastego wieku. W przyziemiu północnej wieży są drzwi, na których są podpisy czterech hejnalistów miejskich w 1671 roku.