Jeżeli szukać skarbów, to tylko na Śląsku

Jeżeli szukać skarbów, to tylko na Śląsku

Śląską ziemię, a szczególnie Dolny Śląsk otacza wiele przekazów, legend, z których wynika, że jest to region, w którym znajduje się ogromna ilość ukrytych, zakopanych skarbów. Podobno istnieje lista Grundmanna, zaszyfrowany wykaz osiemdziesięciu miejsc, w których ukryto skarby minionych wieków. Lista podobno została odnaleziona po wojnie, w zburzonym urzędzie konserwatorskim. Może więc podczas jednego z wyjazdów na Śląsk uda się poszukiwaczom skarbów odnaleźć ukryty majątek? Jednym z takim miejsc jest Lubiąż, gdzie Niemcy zbudowali podziemną fabrykę, w której ukryli ogromny majątek. Dotychczas, w Lubiążu wykopano dwie skrzynie pełne złotych i srebrnych monet, które znaleziono przy pracach remontowych w klasztornym ogrodzie. W Środzie Śląskiej również przypadkiem, podczas prac remontowych na jednej z ulic wykopano skrzynie z monetami, co jakiś czas pojawiają się informacje, że znaleziono pojedyncze złote wyroby przy innych okazjach. We Wrocławiu wykopano 100 tysięcy denarów z XV wieku, sygnowanych przez władców z dynastii Jagiellonów. Może więc opowieści o ukrytych skarbach nie są przesadzone? Dolny Śląsk jest regionem, w którym istnieje duże prawdopodobieństwo istnienia nie odkrytych dotychczas skarbów, które zrabowane przez Niemców, zostały gdzieś tu ukryte, podczas ich ucieczki do Niemiec. Ich zamiarem był powrót na śląskie ziemie i przewiezienie skarbów dalej, lecz granica na Odrze i Nysie stała się oczywistą przeszkodą w realizacji tych planów. Dlatego z pewnością, warto szukać dalej.