Beskid Niski i jego atrakcje – park narodowy i cerkwie

Beskid Niski i jego atrakcje – park narodowy i cerkwie

Najniższym łańcuchem polskich Karpat jest Beskid Niski, który ciągnie się od Doliny Kamienicy do doliny Oslawicy i Doliny Osławy. Beskid Niski jest między przełęczami Tylicką i Łupkowską. W skład Beskidu Niskiego wchodzą Góry Grybowskie, Pasmo Magurskie, Pasmo Bukowicy Góry Hańczowskie i , Beskid Dukielski. Jak sama nazwa sugeruje są to góry niskie oraz łagodne, które maja długie grzbiety i kopulaste szczyty. Szczyty nie są wysokie, najwyższy szczyt tego pasma wynosi 997 m n.p.m. i jest nim Lackowa. Inne szczyty są niższe, a jedynym oprócz Lackowej przekraczający m 900 metrów szczytem jest Ostry Wierch i ma wysokość 938 m n.p.m. Największą atrakcją tego terenu jest Magurski Park Narodowy o powierzchni stu dziewięćdziesięciu czterech kilometrów kwadratowych, utworzony w 1995 roku i jest jednym z dwóch parków narodowych na terenie Podkarpacia. Objęty ochrona jest przede wszystkim obszar przejściowy Karpatami Zachodnimi i Karpatami Wschodnimi, a jest to bardzo unikalne miejsce. Ponad dziewięćdziesiąt procent parku zajmują lasy, z których można wyróżnić dwa piętra roślinne: pogórze i regiel dolny. Oprócz lasów są tutaj jeszcze łąki, pastwiska i torfowiska. Najwyższy szczyt w Parku to Wątkowa o wysokości 846 m n.p.m. Z ssaków w tym Parku można spotkać: niedźwiedzie, łosie, wilki, rysie, żbiki, jenoty i wiele jeszcze innych zwierząt. W obrębie Parku godne są odwiedzenia cerkwie.