Zabytki, pałace, dwory

Zabytki, pałace, dwory

Śląsk charakteryzuje się na pewno bardzo dużą ilością różnorodnych atrakcji turystycznych. Bardzo dużo można odnaleźć w większych miastach, ale nie tylko. Zabytki, pałace i podobne obiekty występują w całym regionie. Przykładałem najciekawszego zabytku, jest zespół parkowo-pałacowy w Pszczynie. To miejsce, stanowi dzisiaj Muzeum Zamkowe książąt pszczyńskich. W niedaleko położonych Promienicach możemy odnaleźć natomiast dawną siedzibę książąt nazwaną Zameczkiem Myśliwskim. Wiele ciekawych pałaców odnaleźć możemy także na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Znajdują się tam pozostałości po różnorodnych władcach, czy tez zamożnych osobistościach. W niektórych pałacach dodatkową atrakcją, jest na pewno możliwość przenocowania w danym miejscu. Jest, to bardzo ciekawe przeżycie, ponieważ pokoje, są często utrzymywane w charakterze dawnych lat. Turystyka i zabytki, to w tym rejonie, coś bardzo często spotykanego. 2. region śląski, to cenne zaplecze kulturowe. Pałace nie tylko pełnią rolę hoteli, ale często także i szkół, czy też różnych muzeów. Kiedyś były własnością wielu właścicieli fabryk, czy tez kopalni. Zatem możemy poznać sposób, w jaki żyli zamożniejsi ludzie przed wieloma laty oraz dowiedzieć się nie co informacji o całym regionie. Stanowi, to bardzo ciekawą atrakcję turystyczną dla każdego.