Warty odwiedzenia Beskid Niski

Warty odwiedzenia Beskid Niski

Wędrowców spragnionych ciszy, spokoju, a także wspaniałych doznań przyrodniczych przyciągnie z pewnością największe, a zarazem najniższe pasmo beskidzkie. To Beskid Niski, kraina Łemków, wysiedlonych ze swoich siedzib w 1947r w ramach akcji „Wisła”. Gdzie spotkać można miejsca w których przyroda nie zdążyła jeszcze zupełnie zatrzeć ich śladów na tych terenach, a więc zdziczałe sady, pozostałości piwnic, kapliczki przydrożne. Niektórzy Łemkowie lub ich potomkowie wrócili na swoje ziemie i mieszkają np. w Bielance, która ma podwójną polską i łemkowską tabliczkę z nazwą wsi, Łosiu, Nowicy, Uściu Gorlickim, Gładyszowie, Leszczynach, Zdyni gdzie co roku pod koniec lipca odbywa się spotkanie Łemków tzw. „Łemkowska Watra”. Oczywiście podziwiać tam możemy piękne łemkowskie cerkwie np., w Kwiatoniu, Bartnem czy Owczarach.W 1995 r. utworzono tu Magurski Park Narodowy w którym ochronie podlega ok. 200 gatunków zwierząt i 70 gatunków roślin. W obrębie Beskidu Niskiego znajdują się: Góry Grybowskie, Góry Hańczowskie, Pasmo Magurskie, Beskid Dukielski, Pasmo Bukowicy, Pasmo Graniczne. Najwyższym szczytem jest Lackowa – 997 m. Miejscami godnymi zobaczenia są: Diabli Kamień – pomnik przyrody znajdujący się na północno – zachodnim stoku Kosmy koło Folusza, Jaskinie w Kilanowskiej w Beskidzie Dukielskim, małe leśne jeziorko „ Morskie Oko” nad Gładyszowem, Rezerwat „Kornuty”- zespół skałek w paśmie Magury Wątkowskiej.