Uroki Gór Sanocko – Turczańskich

Uroki Gór Sanocko – Turczańskich

Nazwa pasma pochodzi od miejscowości Sanok i Turka na Ukrainie. Góry Sanocko-Turczańskie są najdalej na północ wysuniętym pasmem Beskidów Wschodnich. Najwyższym szczytem są Jaworniki – 908 m. Inne szczyty to: Kamionka (631 m), i Sobień (450 m). Na południowo-wschodnim stoku Kamionki znajduje się rezerwat „Dyrbek” z wielopiętrowym lasem mieszanym. Ze szczytu rozciąga się piękny widok na pobliskie pasma. Na południowym stoku lotnisko szybowcowe oraz ośrodek szkoleniowy paralotnictwa i szybownictwa. Góra Sobień leży w rezerwacie, gdzie chroni się las mieszany z takimi roślinami jak: tojad, lilia złotogłów, wilcza jagoda. W celu ochrony przyrody na obszarze gór sanocko-turczańskich utworzono Park Krajobrazowy Gór Słonnych z kilkunastoma rezerwatami. Na obszarze tego pasma górskiego niestety słabo rozwinięta jest sieć szlaków turystycznych. Mało jest też miejsc noclegowych, a oferują je głównie gospodarstwa agroturystyczne. Warte zobaczenia są: Orli Kamień, grupa malowniczych skał piaskowcowych, przypominających grzyby, Kamień Leski, duża wychodnia piaskowca, o wysokości 20 m przypominający płetwę, na wierzchołku znajduje się żelazny krzyż.W dolinie potoku Czarnego u południowo-wschodnich stoków Moklika znajduje się jaskinia W Rosolinie. Powstała ona w kilkunastometrowej skale piaskowcowej. W zimie występuje tu niezbyt gruba pokrywa śnieżna, ale rozwija się narciarstwo zjazdowe w następujących ośrodkach: Arłamów, Ustrzyki Dolne, Łodynia.