Niegdysiejsze miasteczko w Bieszczadach

Niegdysiejsze miasteczko w Bieszczadach

Baligród to mała miejscowość w Bieszczadach o charakterze typowo turystycznym. Znajduje się ona nad potokiem Hoczewka, na trasie między Cisną a Leskiem. Baligród to bardzo dobra baza wypadowa w Bieszczady, w której znajduje się mnóstwo kwater i gospodarstw agroturystycznych. W samym centrum znajduje się uroczy rynek starego miasteczka. Już około 1600 roku powstała tutaj pierwsza osada w bezpośrednim sąsiedztwie drewnianego zamku. W 1634 roku miejsce dostało prawa miejskie i prawo składu win. Dzięki lokalizacji na uczęszczanym szlaku handlowym do Węgier Baligród bardzo szybko rozwijał się gospodarczo. W 1915 roku miasteczko utraciło swoje prawa miejskie. Pod koniec II wojny światowej w tym miejscu stacjonował duży oddział UPA, odpowiedzialny za mordy na polskiej ludności i palenie budynków. Później trwały zacięte walki z Ukraińcami. Wielu z nich przesiedlono na inne tereny Polski, szczególnie nowo nabyte Pomorze Zachodnie. Wówczas Baligród bardzo się wyludnił. W pobliskich Jabłonkach znajduje się pomnik gen. Karola Świerczewskiego, który zginął w tym miejscu w 1947 roku. W miasteczku zachowało się wiele zabytków historycznych. Jeden z nich to stara cerkiew grekokatolicka. Poza tym w Baligrodzie są również: murowany kościółek, umocnienia zamku Bałów i cmentarz wojskowy z lat 1946 i 1947.