Małe i większe miasteczka śląskie – historyczne perełki

Małe i większe miasteczka śląskie – historyczne perełki

Wędrując po terenach Śląska, niemal w każdym miasteczku możemy zobaczyć coś, co nas zachwyci. Wcale nie trzeba jechać do dużego miasta, aby poznać wspaniałe zabytki. Jedną z takich miejscowości jest Trzebnica, miasto na północ od Wrocławia, związane z kultem św. Jadwigi. Znajduje się tu jeden z ważniejszych ośrodków kultu religijnego, miejsce pielgrzymek – sanktuarium św. Jadwigi, najstarsze na Śląsku, zabytek klasy zerowej. Klasztor i kościół zostały wzniesione w XIII wieku dzięki hojności księcia Henryka Brodatego, za namową jego małżonki Jadwigi z Bawarii. Ta pobożna księżna została tu pochowana, później kanonizowana. To właśnie jej grób jest miejscem pielgrzymek wiernych. W pobliżu świątyni zbudowano grotę na wzór groty z Lourdes. Święta Jadwiga i Henryk Brodaty pozostawili po sobie wiele historycznych budowli. Będąc w Trzebnicy, warto zajrzeć do kościoła leśnego, usytuowanego właśnie przy grocie Matki Boskiej z Lourdes. Kościół został zbudowany w XIX wieku, a opiekował się nim pustelnik żyjący w samotni. Jednym z miejsc na szlaku świętej Jadwigi, odwiedzanych przez pielgrzymów jest tzw. Rotunda pięciu stołów – murowany krąg, być może związany z działalnością charytatywną księżnej Jadwigi. Historia mówi, że miejsce to służyło jako miejsce odosobnienia dla chorych w wyniku epidemii w XVII wieku. Pielgrzymi modlą sie także w kapliczce św. Jadwigi, która znajduje się przy wjeździe do miasta. Według legendy, święta odpoczywała tu po drodze swoich podróży do Wrocławia.