Górny i Dolny Śląsk – nie tylko przemysłowe, ale także turystyczne zagłębie

Górny i Dolny Śląsk – nie tylko przemysłowe, ale także turystyczne zagłębie

Śląsk jest historyczną krainą, położoną na terenie Polski, Czech i Niemiec. Obecnie, kraina ta podzielona jest na Górny i Dolny Śląsk. Śląsk kojarzy się nam przede wszystkim z przemysłem górniczym, ale jednocześnie jest to jeden z najbardziej zielonych regionów Polski. Przejeżdżając szczególnie przez Dolny Śląsk, widzimy, jak wielkie tereny porośnięte są tu przez lasy. W dawnych wiekach, były to rozległe tereny łowieckie. Aby poznać dokładnie cały Śląsk, trzeba wiele czasu. Każde z miast, miasteczek, to wieki historii, w każdym miejscu znajdziemy obiekty, świadczące o wielowiekowej kulturze tego regionu. Większość turystów pierwsze kroki kieruje do Wrocławia, który jest stolicą Śląska. To miasto w ciągu kilkunastu lat kompletnie zmieniło swoje oblicze, stając się miastem przyszłości dla ludzi młodych, stolicą kultury, ośrodkiem ważnych inwestycji, miejscem spotkań międzynarodowych, znakomitych wyższych uczelni. Odnowione oblicze miasta pokazuje całe jego piękno, mnogość zabytków, parków, pięknych historycznych mostów – Wrocław zwany jest ‘Wenecją północy’, ze względu na dużą ilość kanałów wodnych w mieście. Zobaczyć Wrocław, to znaczy poznać część barwnej historii Polski. W części czeskiej, taką stolicą Śląska jest Ostrawa, a w niemieckiej Goerlitz. Wszystkie te trzy miasta są naprawdę warte odwiedzenia.