Górniczy świat na Śląsku

Górniczy świat na Śląsku

Okręg Śląska to część Polski, która opiera swój rozwój przemysłowy na wydobywaniu surowców kopalnianych. Istnieje zatem wiele kopalni, w których pracują zatrudnieni górnicy. Nie ma żadnych innych terenów posiadających tak rozbudowaną infrastrukturę kopalni. Nie wszystkie one są obecnie czynne i użytkowane. Istnieje sporo miejsc dawnych zakładów, w których nie prowadzi się już żadnych prac. Takie właśnie miejsca albo pozostają puste i niszczeją albo też stają się miejscem atrakcji turystycznych. Śląsk wykorzystał kopalnie w ten drugi sposób. Odwiedzający turyści mają możliwość obejrzenia całych zakładów kopalnianych. Nie tylko miejsca prowadzenia prac naziemnych pozostają w zasięgu odwiedzających. O wiele atrakcyjniejsze staje się zejście wgląd ziemi. Można poczuć adrenalinę towarzyszącą pracy górników i zobaczyć ich codzienne warunki wykonywania prac. Odwiedzenie kopalni stanowi ciekawą atrakcję dla wszystkich młodszych turystów, ale także całe rodziny decydują się na taki sposób spędzenia wolnego czasu. Oczywiście, wszystkie tego typu kopalnie są odpowiednio zabezpieczone oraz zachowane są wszelkie środki ostrożności. Zejście poniżej poziomu ziemi wydaje się zatem bardzo bezpieczne. Dla upamiętnienia swojego pobytu w kopalni przygotowano zestaw gadżetów, jakie możemy zakupić po zakończonej podróży.