Flora i fauna Bieszczad – informacje podstawowe

Flora i fauna Bieszczad – informacje podstawowe

Przyroda Bieszczad charakteryzuje się unikalnością, wyjątkowością i odrębnością, zarówno na tle przyrody krajowej w ogóle, jak i przyrody typowej dla gór w szczególności. Na terenie Bieszczad występuje około 900 gatunków roślin, 300 gatunków porostów, 250 gatunków mchów. W Tatrach i pozostałych górach na terenie Polski wyróżniamy 5 pięter roślinnych: pogórza (do 700 m.n.p.m.), regla dolnego (do 1250 m.n.p.m.), regla górnego (do 1550 m.n.p.m.), kosodrzewiny (do 1800 m) i hal (do 2300 m), natomiast w Bieszczadach mamy ich 3. Najniżej położone piętra i doliny porośnięte są lasem bukowym, bukowo-jodłowym i olchowym, na wysokości 600 – 1500 m dominuje las bukowy z dodatkiem jodły, jawora i świerka, a górną granicę lasów tworzą karłowate buki. Równie unikatowy jest świat bieszczadzkich zwierząt. Spotkać tutaj można gatunki endemiczne lub rzadko występujące w pozostałych rejonach Polski i typowe dla cieplejszych, południowych części Europy. Bieszczady zamieszkiwane są przez duże ssaki: niedźwiedzia brunatnego, wilka, jelenia karpackiego, rysia, żbika i introdukowanego w latach 50 XX w. żubra. W bieszczadzkich lasach i na połoninach występuje także około 200 gatunków ptaków, m.in. puchacz, orzeł przedni, bocian czarny, a nawet sęp kasztanowaty. Spośród gadów i płazów można spotkać zagrożonego wyginięciem węża Eskulapa, gniewosza plamistego, jadowitą żmiję zygzakowatą, jaszczurkę zwinkę, salamandrę plamistą i traszkę górską. Owady reprezentuje nadobnica alpejska i majestatyczny jelonek rogacz.