Część polska

Część polska

Po polskiej stronie pasmo Beskidów nie jest jeszcze aż tak popularne jak Tatry czy Karkonosze. Jednak osoby, które choć raz przybyły na te miejsce chcą do niego powracać co roku. Po tej stronie tych rejonów można zauważyć charakterystyczne dla tego miejsca piętrowe ułożenie roślinności. Na każdym piętrze, które zmienia się w wraz z wysokością rośną inne, przepiękne rośliny. Na jednym z takich Pieter jest miejsce, które całkowicie jest zagospodarowane przez człowieka. Kiedyś Beskid był mało zamieszkany a większość terenów była naturalna. Jednak porównując z innymi naszymi pasmami górskimi to i tak Beskidy nie sa mocno zaludnione. Na poszczególnych piętrach turyści mogą spotkać jawory, dęby. Charakterystycznym miejsce są lasy mieszane. Taka różnorodność występowania roślinności przyciąga wielu turystów. Każda ze stron pasma górskiego beskidzkiego czy te słowacka czy czeska czy też polska ma swe charakterystyczne miejsca najczęściej odwiedzane przez turystów. Po naszej stronie na pewno należy do tego jaskinia, która przetrwała w swym nie naruszonym stanie wiele lat i do dnia dzisiejszego jest szczególną atrakcją dla zwiedzających Beskid. Warto także wiedzieć, że nie wszystkie miejsca są puste od ludzi. Niektóre tereny Beskidu są mocno zaludnione i pełnią funkcję miejsc turystycznych. W takich terenach nie odnajdzie się dziewiczej natury tego pasma górskiego. Dzieje się tak, ponieważ osoby zajmujące się turystką musza przyciągnąć do siebie jak najwięcej ludzi i dlatego też niektóre tereny zostały zagospodarowane i osadzone przez ludność.