Charakterystyka Górnego Śląska

Charakterystyka Górnego Śląska

Nie każdy zapewne wie, ale nazwa Górny Śląsk używana, jest przede wszystkim jedynie potocznie wśród mieszkańców tego regionu. Teren te leży bowiem w województwie opolskim oraz śląskim. Kiedyś chciano nawet utworzyć jedno województwo górnośląskie, ale nie udało się. Dlatego też ciekawostką może być, że położony obszar ten, jest także w krainie morawsko-śląskiej, która przynależy do Czech. Największym miastem, jest Ostrawa, jednak leży ona już po stronie czeskiej. W naszym kraju ciekawe miasto i zarazem największe, to Katowice, a tuż za nimi Gliwice. Są, to miejsca, gdzie 2. region śląski, jest bardzo charakterystyczny. Przede wszystkim, są to miejsca uprzemysłowione w wysokim stopniu. Takie ukształtowanie Górnego Śląska, to przede wszystkim wynik II wojny światowe. Warto także dodać, że na przekroju wielu lat obszar ten poddawany był ciągłej germanizacji. Dlatego dzisiaj turystyka spotyka się tutaj z ciekawymi zabytkami oraz pozostałościami po tamtych czasach. Widoczne, są także pozostałości z gwarze, języku oraz wielu innych sferach. Dodatkowo ciekawym faktem, jest, że ze śląska wywodzi się wielu działaczy oraz interesujących postaci historycznych. Na tym obszarze miało również miejsce wiele wojen czy bitew, dlatego region ten, jest na pewno bardzo cenny historycznie i warto go odwiedzić.