Cerkwie – świadectwo kultury i tradycji łemkowskiej

Cerkwie – świadectwo kultury i tradycji łemkowskiej

Świadectwem kultury i tradycji łemkoweskiej są cerkwie Beskidu Gorlickiego, jest to skarb tej ziemi, który przyciąga turystów oraz ożywia tą krainie. Nie tylko w Polsce, ale również na świecie jest znana drewniana architektura łemkowska a w szczególności prawosławne cerkwie. Część z tych cerkwi popadła w ruinę, jednak te co ocalały są tak piękne, że specjalnie dla ich piękna przyjeżdża całkiem spora część turystów odwiedzających Beskidy. Nie wszystkie cerkwie łemkowskie są takie same, można wyróżnić trzy rodzaje: typ północno – zachodni, schyłkowy oraz północno wschodni. Typ północno – zachodni to cerkiew na planie trójdzielnym a nawa jest szersza i wyższa od pozostałych. Dachy namiotowe, hełmy wież i prezbiteriów są baniaste. Dachy są uskokowo łamane. Przykładami takich cerkwi są te w : Owczarach, Kwiatoniu czy Krępnie. W typie schyłkowym nie ma łamanych dachów kopuł tylko dachy dwuspadowe a nad poszczególnymi częściami cerkwi są dachy dwuspadowe o oddzielnych kalenicach. Wieże mają pochyłe ściany z izbicą. Takiego rodzaju cerkwie można zobaczyć na przykład w : Zadyniu, Przysłupu czy Banicy. Nie można zapomnieć o wnętrzach cerkwi. Ikonostasy w łemkowskich cerkwiach nie są jednorodne i nie ma dla nich jednego schematu. Ikonostas jest drewnianą ścianą, która jest wypełniona ikonami. Ikonostas w cerkwi zajmuje najważniejsze miejsce.